GastroPOS Cafe Restoran sistemi ile işletmenizde ürettiğiniz ürünlere reçete tanımlayarak maliyet ve stok envanterinizi yönetebilirsiniz.

Ek özelliklere bağlı hammade tanımları ile dinamik üretim süreçlerini yönetebilirsiniz. Üretim ve sarf fişleri servisle beraber otomatik oluşur.

Neler Yapabilirsiniz ?

GastroPOS ile işletmenizde sunduğunuz ürünlere ait reçete tanımlarını yaparak, ürün maliyetlerinizi ve stok envanterinizi yönetebilirsiniz. Otomatik üretim süreci sayesinde bir ürün sipariş olarak girildiği anda, siparişe ait özelliklere bağlı olarak hammaddeler sarf fişi ile harcanırken, üretilen ürün stoka eklenir. Masadan siparişe ait tahsilat alındığında satış gerçekleşir ve üretilen ürün stoktan düşürülür. Servis edilen ürünlerin hazırlama seçeneklerine göre ek hammade tanımları yapılarak dinamik üretim sağlanır. Örneğin istenen ürünün acılı olması isteniyorsa özelliğe bağlı ek hammaddeler otomatik olarak reçeteye ekleni. Sarf, Fire, Üretimden giriş fişleri ve satışlar otomatik olarak Logo muhasebe sistemine aktarılabilmektedir.

  • Üretim reçeteleri tanımlayabilirsiniz.
  • Ürün hazırlama özelliklerine göre ek hammaddeler tanımlayabilirsiniz.
  • Fire olan ürünleri, fire fişi ile stoktan düşebilirsiniz.
  • Otomatik üretim özelliği sayesinde, ayrıca üretim emri vermenize gerek kalmaz.
  • Maliyet yönetimi sağlayabilirsiniz.
  • Logo muhasebe sistemine otomatik entegre özelliği ile ERP bağlantılı çalışabilirsiniz.